ภ า ย น อ ก กั บ ภ า ย ใ น

posted on 10 Oct 2015 20:08 by plutoz-land directory Diary

 

 

' ใบหน้ายิ้มแย้มที่ปรากฎอยู่นั้น

หาใช่ความรู้สึกเดียวกับภายในหัวใจไม่... '

 

 

 

 

 

'ภายนอก' กับ 'ภายใน' บางครั้งมันก็ไม่เหมือนกันหรอกนะ

คนเรามักสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาเพื่อเป็นเกราะป้องกันตัว

แต่ไม่ว่าจะสร้างไว้แข็งแรงสักเพียงใด

มันก็ไม่อาจปิดบังความอ่อนแอที่แท้จริงของจิตใจได้

 

 

 

 

 

ถึงแม้จะรู้อยู่แก่ใจ

แต่คนเราก็ยังคงสร้างมันต่อไป

เพราะเชื่อว่าอย่างน้อย...

มันก็ช่วยป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาได้ง่ายๆ

Comment

Comment:

Tweet

@ii-ployz นั่นสินะคะ :)

#2 By ★ p l u t ❤ z ★ on 2016-01-30 19:01

อย่างน้อยก็ปลอดภัยในระดับหนึ่ง ถึงแม้ว่าข้างในอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเลยก็ตาม :)

#1 By It's a ployd on 2015-11-10 19:36